De historiek Van Hondenschool Parel der Kempen


In 1974 werd door Karel Melis, Anemie Vercammen, Dolf Backhovens, Marcel Yshout en Jules  Schellens de "BKC (Belgische Kennel Club)Parel der Kempen" opgericht. Het hoofddoel was (toen) deelnemen aan schoonheidswedstrijden. Er waren ongeveer 25 leden. Karel Melis werd in 1974 voorzitter van de "VZW Parel der Kempen". Er werd grond gehuurd in Geneinde in Tongerlo en een kantine gekocht, die echter nooit werd opgetrokken.

De club verhuisde in 1978 naar de huidige locatie waar de kantine eindelijk opgetrokken werd in 1982. In 1984 werd besloten aan te sluiten bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus met als stamnummer 804 en men veranderde de naam van de club in "Hondenclub Parel der Kempen", omdat er toen begonnen werd met het gehoorzaamheidsprogramma.

De bestuursleden waren toen Karel Melis (voorzitter), Anemie Vercammen, Pol De Peuter, Ludo Helsen en Roger Vertommen. De eerste instructeurs waren Karel Melis, Karel Laenen, Marc Saelen en Johnny Verherstraeten. Er waren ongeveer 50 leden.

De eerste wedstrijd gehoorzaamheid, ingericht door onze club, ging door in 1985 met 79 deelnemers. Er waren toen slechts 80 deelnemers toegelaten wegens plaatsgebrek.

Doorheen de jaren groeide het ledenaantal en ook het aantal instructeurs steeg. Het ledenaantal varieerde tussen de 40 en de 60. Vanaf 1995 steeg dit aantal opnieuw en werd er beslist om het huidige, grote terrein in Voortkapel aan te kopen. Dit liet ook toe om aan de vraag naar parking te voldoen.

In 1996 sloeg het noodlot toe: op 4 augustus brandde de kantine volledig uit. Onder impuls van Karel Melis, Christianne Daneels, Marcel Lemmens en Emiel Dierckx werd reeds eind augustus begonnen met de bouw van een nieuwe en grotere kantine.

De "Hondenschool Parel der Kempen VZW" is nu een middelgrote club met ongeveer 130 effectieve leden. Dit wil zeggen dat met "bijleden" (dit zijn gezinsleden van onze trainende leden) er ongeveer 300 mensen bij de club betrokken zijn.