Het formulier dat jullie kunnen invullen om lid te worden in 2021 vinden jullie hier.

Corona update 24/03/2021

Allen,
We zijn spijtig genoeg verplicht terug over te stappen op het ‘oude principe’. De veiligheidsraad heeft vandaag beslist dat we terug met maximum 4 mensen mogen samen komen. Dus we moeten terug met groepjes van 4 (3 geleiders + 1 instructeur) werken.
Dit wil zeggen:

 • Op woensdag: C-klas + Debutanten + PI en PII
 • Op donderdag: showtraining
 • Op zondag: puppy’s + A-klas + B-klas

Kleine wijziging: de doodles zullen vanaf nu allemaal op maandag ochtend online gezet worden (voorheen gebeurde dit op maandag ochtend en donderdag ochtend).
Voor nu zondag 28/3 hadden we reeds een doodle voor al de groepen. De personen die op deze Doodle reeds ingeschreven zijn, mogen komen voor nu zondag 28/3. We hebben voorzien dat we genoeg instructeurs zullen hebben, om hier toch groepjes van 4 te vormen.Om alles in goede banen te leiden, zullen we ook terug aparte ingangen maken voor de verschillende groepen per uur. Een beetje soortgelijk als vorig jaar.

Het bestuur de instructeurs van HSPDK


#togetherstrong

Corona update 21/03/2021

Allen,
We zijn zowel vanuit het bestuur als de instructeurs van HSPDK verheugd om jullie te kunnen meedelen dat we vanaf woensdag 24/3/2021 de lessen voor alle klassen terug op de gewone uren kunnen laten doorgaan.
Dit wil zeggen:

 • Op woensdag: puppy’s + A-klas + B-klas van 19u tot 20u
 • Op woensdag: C-klas, Debutanten, PI en PII van 20u10 tot 21u10
 • Op donderdag: showtraining van 19u tot 20u
 • Op zondag: puppy’s + A-klas + B-klas van 10u tot 11u
 • Op zondag: C-klas, Debutanten, PI en PII van 11u10 tot 12u10

Het principe van de Doodle blijft min of meer behouden. Alleen hoeven we deze nu niet meer te limiteren tot kleine groepjes. Dus je moet wel nog inschrijven voor de lessen via doodle die op onze website www.hspdk.be komt te staan. Maar je hoeft geen uur meer te kiezen, omdat de lessen op de gewone uren doorgaan, en er maar één lesuur per dag is per groep.
Wel gaat er gewoon één Doodle gemaakt worden per week waar je dan zowel voor woensdag als voor zondag kan inschrijven.

Mogen we wel nog even kleine herinnering meegeven dat we vanwege de KKUSH spijtig genoeg nog wel de verplichting hebben om toeschouwers te weigeren voorlopig vanwege Corona.

Om alles in goede banen te leiden, zullen we ook terug aparte ingangen maken voor de verschillende groepen per uur. Een beetje soortgelijk als vorig jaar.

Het bestuur de instructeurs van HSPDK


#togetherstrong


Corona update 19/02/2021

Goed nieuws.

We heropenen de hondenschool. Hoewel we ons aan strenge voorwaarden moeten aanpassen, gaan we toch de deuren terug openen. Om jullie zo toch de kans te geven om terug te kunnen trainen met jullie geliefde viervoeter.
Vanwege de Corona maatregels zijn we genoodzaakt van te werken met zeer kleine groepjes van 3 leden per instructeur. We kunnen maximum 5 groepjes gelijktijdig les geven.
Daarom moeten we onze gewone werkwijze een beetje over een andere boeg gooien.

 • We gaan op woensdag les gehoorzaamheid geven aan de C, Debutanten en PI/PII klassen.
 • We gaan op donderdag show training geven.
 • We gaan op zondag les gehoorzaamheid geven aan de Puppies, A en B klassen.

De gebruikelijke tijdstippen blijven min of meer behouden. Maar omdat we met zulke kleine klasjes gaan werken, kunnen we lesblokken van een half uur maken.
Leden van 2020 zullen kunnen reserveren om een les te volgen via een Doodle.
Nieuwe leden of mensen die in 2020 geen lid waren, kunnen contact opnemen met de voorzitter Kristof Melis om een afspraak te maken.
Alle details en instructies vinden jullie hier.
Het formulier dat jullie kunnen invullen om lid te worden in 2021 vinden jullie hier.

De eerste les zal terug doorgaan op woensdag 24/2, voor de C-klas, Debutanten en Programma I + Programma II. Inschrijven zal kunnen via een doodle vanaf maandag 22/2.
Nadien op zondag 28/2 is het de eerste les voor de puppy's, A-klas en B-klas. Inschrijven zal kunnen via een doodle vanaf donderdag 25/2.
De weken nadien zullen hetzelfde stramien volgen.


Het HSPDK bestuur en de instructeurs heten jullie van harte terug welkom!
#togetherstrong


Corona update 24/01/2021

Beste leden,

Vandaag heeft het bestuur van HSPDK een online vergadering gehouden om te kijken of het mogelijk is om de hondenschool te heropenen, gegeven de huidige Corona omstandigheden en limitaties die ons opgelegd worden.
Het spijtige verdict is geworden dat we het gezien het groot aantal leden van HSPDK niet opportuun achten om nu open te gaan, en maar een zeer beperkt publiek de kans zouden bieden om deel te nemen aan de trainingen.
Daarom willen we graag nog een paar weekjes wachten, tot er meer nieuws komt van de regering ivm eventuele versoepelingen, zoals ook naar de kapperszaken gekeken wordt.
We duimen er samen voor dat we dan onder veel betere omstandigheden voor veel meer enthousiastelingen kunnen de deuren openen. Hopelijk mogen we jullie allen met heel veel plezier terug verwelkomen dan!

Het HSPDK bestuur.
#togetherstrong


Hallo beste leden,

Corona heeft ons land maar ook onze club in haar macht.

2020 gaat niet zoals normaal worden afgesloten en 2021 zal evenmin normaal starten.

Onze hondenschool heeft geen gemakkelijk jaar achter de rug net zoals bij heel veel mensen en bedrijven.

Maar onze leden zijn het kloppend hart van onze club en we hopen dan ook jullie terug te mogen verwelkomen in 2021. Samen staan we sterk.

Alvast de beste wensen voor 2021 en hopelijk tot heel snel.

Het bestuur.
Corona update 28/10/2020

We moeten spijtig genoeg (maar bij de meesten waarschijnlijk naar alle verwachting) meedelen dat we genoodzaakt zijn om de trainingen tijdelijk op te schorten.

We kregen dit ook in een boodschap door van de KKUSH: "De laatste dagen zijn we overspoeld geworden met federale, gewestelijke en zelfs lokale maatregelen tegen de CORONA pandemie. In een poging om coherentie te verkrijgen in deze chaos, heeft de Eerste-Minister vandaag een vergadering gehad met de Minister-presidenten van de verschillende regio’s. Hieruit is voor ons kynologisch clubleven gevolgd dat alle wedstrijden en trainingen worden opgeschort tot nader order."

Maar, samen geraken we erdoor, en samen kunnen we ervoor zorgen dat we snel terug onze hobby kunnen uitoefenen met onze geliefkoosde viervoeter. We kijken dan ook als bestuur, instructeurs en feestcomité gezamenlijk alvast uit naar de dag dat we jullie mogen melden dat we terug kunnen open gaan!

Het HSPDK bestuur.
#togetherstrong


Corona update 23/10/2020

Met spijt in ons hart moeten we jullie meedelen dat we vanwege de nieuwe federale Corona maatregelen een e-mail van de KKUSH hebben ontvangen met nieuwe maatregelen.
Voorlopig is er geen publiek meer toegelaten op de trainingen. Enkel één ouder met mondmasker is toegelaten indien een jongere traint.

Maar niet alleen negatief nieuws, langs de positieve kant mogen we wel nog steeds de trainingen laten doorgaan. Dus jullie blijven momenteel welkom om te komen trainen met jullie hondjes. Mits respect van deze nieuwe maatregelen.

groetjes
Het HSPDK bestuur


Corona update 19/10/2020

Corona zorgt ervoor dat we spijtig genoeg verplicht zijn om de kantine tijdelijk terug te sluiten. Maar niet getreurd: de lessen gaan gewoon door :-) !.


Corona update 23/07/2020


De Nationale Veiligheidsraad heeft vandaag bepaalde richtlijnen aangepast, waardoor er enkele aanpassingen nodig zijn die wel van belang zijn voor onze hondensport. De hieronder aangehaalde maatregelen hebben ook betrekking tot de matrix die de plaatselijke autoriteiten gebruiken om de evaluatie van een evenement (wedstrijd) uit te voeren:

 1. behalve wanneer men aan tafel zit, zal men in de kantines een mondmasker moeten dragen (zelfde regels als in de horeca);
 2. wanneer men op het terrein niet actief is (zowel bij trainingen als bij wedstrijden), maar als publiek zal men een mondmasker dragen. Op het terrein blijven de reeds geldende regels van toepassing;
 3. zowel tijdens trainingen als tijdens wedstrijden zal de club moeten weten wie er aanwezig is, zowel op het terrein als errond (inclusief de kantine); hiervoor zal een lijst opgemaakt worden per trainings- of wedstrijddag met naam en ofwel telefoonnummer ofwel mailadres van betrokkene (geleider, speler, keurmeester, publiek, …). Deze lijst zal 14 dagen bijgehouden worden op het secretariaat van de club en bij vaststelling van een besmetting spontaan overgemaakt worden aan de bevoegde autoriteiten.
 4. zowel bij trainingen als bij wedstrijden zal er een duidelijke in- en uitgang voorzien zijn voor de kantine en de terreinen en zal de bezoekersstroom duidelijk gestuurd worden door een afpijling.

Het HSPDK team

Welkomstwoord Hondenschool Parel der Kempen


Meer dan ooit zijn onze honden een deel van het gezin geworden(een gezinshond). Daarom dienen we elke hond 'rashond of niet' groot of klein, een degelijke en sociale opvoeding te geven. Zodat we overal kunnen komen met onze hond zonder dat hij/zij overlast veroorzaakt.


De voorzitter (Kristof Melis)

Wij zijn aangesloten bij de Koninklijke maatschapij Sint Hubertus onder het stamnummer 0804. Om die reden volggen wij het gehoorzaamheidsprogramma van deze nationale vereniging.


Onze club organiseert in 2020.

Algemene vergadering

Carnaval

Wedstrijden Gehoorzaamheid 2020


Sociaal attest: Zondag 07 juni 2020

Wedstrijden: Debutanten,prog.1 en prog.2 Zondag 16 augustus 2020

Brevet:Vrijdag 21 augustus 2020 vanaf 19h

Inschrijven voor al deze wedstrijden kan via dit formulier. klik hier


volg hondenschool parel der kempen op facebook


Hondenschool Parel der kempen