Wat moet je weten !

Hoe krijgen we een gehoorzame hond ? Voor we beginnen met de oefeningen eerst een beetje theorie. Dit om de hond beter te leren begrijpen en zelf een goede geleider / baas te worden.

1) Wanneer naar de hondenschool ?
2) Lid worden van HSPDK.
3) Lidgeld vernieuwen.
4) Trainingen.
5) Deelnemen aan de training.
6) Tijdens de training.
7) Overgangsproeven.
8) Honden in de kantine ?
9) Gebruik infrastructuur door leden.


1) Wanneer naar de hondenschool ?
Ouderdom geleider: in principe vanaf 12 jaar, maar de voornaamste vereiste is echter dat de geleider de hond meester blijft.

Toegelaten honden: vanaf het tijdstip dat de hond zijn definitieve inenting heeft gehad. Voor puppies is dit meestal vanaf 12 weken. Alle rassen en kruisingen zijn toegelaten.

Daarom de eerste keer het gezondsheisboekje van de hond meebrengen. Dit is het enige moment waarop wij kunnen controleren of je hond alle inentingen gehad heeft.

Dit is niet alleen belangrijk voor jou hond, maar ook voor alle andere honden die met jou hond in contact komen.


2) Lid worden van HSPDK.
Je kan dit "voor" of "na" de training in onze clublokaal regelen met een van de aanwezige bestuursleden.

Niemand is echter verplicht het clublokaal te betreden. Vraag in dat geval de instructeur om uw zaken te behartigen.

Het gezondheidsboekje voorleggen bij het maken van de lidkaart. Indien dit niet in orde is, zal de club betrokkene hierop wijzen. Zolang betrokkene niet in orde is met de inentingen kan hij/zij geen lid worden.

De bedragen van het lidgeld zijn:

1 jaar 9 maanden 6 maanden 3 maanden
Je wordt lid in de periode 1 januari->31 maart 1 april->30 juni 1 juli->30september 1 oktober->31 december
Lidgeld effectief lid € 35.00 € 30.00 € 25.00 € 20.00
Toegetreden leden € 15.00 € 15.00 € 15.00 € 15.00
Voor de toegetreden leden wordt een supplement van € 15.00 gerekend. Dit zijn alle huisgenoten van het effectief lid , die op hetzelfde adres wonen.

Terug naar boven

3) Wanneer hernieuwen lidgeld?

Het lidgeld dient telkens door het effectief lid tijdens de maand januari hernieuwd te worden voor het ganse kalenderjaar, tevens dient de persoon het gezonsheidsboekje voor te leggen. De bedragen zijn zoals in punt 3 beschreven.>

Er zal op regelmatige wijze controle gedaan worden op het terrein aan de hand van de ledenlijst.

Indien niet vernieuwd, wordt de persoon hierop attent gemaakt om uiteindelijk de toegang tot het terrein ontzegd worden. Enkel leden die in orde zijn met hun lidgeld zullen uitgenodigd worden op de jaarlijkse algemene vergadering van de VZW.>

De statuten en het huishoudelijk reglement kunnen op aanvraag door ieder lid worden ingezien bij het bestuur.

4) Aanvangsuren trainingen.

De trainingen worden gegeven op ons terrein (Ter-Voort 189, Voortkapel) en dit de zondag en de woensdag.

Trainen is geen verplichting. Trainingen zijn er om je helpen en om je goede raad te geven bij het opvoeden van je hond.

De trainingsuren zijn:
Zondag Woensdag
Prgramma 1 & 2 9.00 u -> 10.00 u 21.00 u -> 22.00 u
Puppies / A-groep / B-groep 10.00 u -> 11.00 u 19.00 u -> 20.00 u
C-groep / Debutanten 11.00 u -> 12.00 u 20.00 u -> 21.00 u


Terug naar boven

5) Deelnemen aan de training.

Geleiders zijn minstens 10 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig en laten hun hond uit op de plasweide. Ongelukjes op het terrein worden vanaf de A-klas beboet: pipi = € 0,25 en kaka = € 0,50.

Uitwerpselen van de hond worden onmiddellijk door de geleider opgeruimd (OOK op de plasweide). Hiervoor kan de spade van de club gebruikt worden.

Kaka in de hondenhokken die niet wordt opgeruimd, of kaka op het terrein die niet wordt verwijderd = € 2,50 boete.

Elke geleider blijft persoonlijk verantwoordelijk voor de schade of ongevallen die zijn hond veroorzaakt.

Daarom zijn de geleiders verplicht zich in regel te stellen met de verzekering.(Familiale Polis)

Terug naar boven

6) Tijdens de trainingen.

De geleider die te laat komt, meldt zich eerst bij de lesgevende instructeur. Bij herhaald te laat komen, kan de hij/zij geweigerd worden.

Tijdens een les mag niet van geleider gewisseld worden.

Iedereen volgt de les zoals die door de instructeur gegeven wordt en voert alle bevelen uit. Bij problemen met een bepaalde instructeur kan de geleider zich wenden tot de hoofdinstructeur of de voorzitter.

Maak het de instructeurs niet onnodig lastig: zij doen dit werk volledig belangeloos en zuiver uit liefde voor de hond.

Een geleider mag tijdens dezelfde les, mits toestemming van de lesgevende instructeur, wisselen van hond.
Roken en drinken tijdens de les is verboden.

Het gebruik van GSM's tijdens de les is niet toegelaten. Indien dit niet gerespecteerd wordt, kan de instructeur vragen, de les te verlaten.
Mishandelen, slaan of stampen, van de hond is verboden. Bij de eerste overtreding krijgt men een verwittiging, de volgende maal wordt men uitgesloten. Zware overtredingen worden direct met uitsluiting bestraft.

Er moet gewerkt worden met een voldoende lange lijn.
Prikbanden zijn verboden, ook als ze omgekeerd gebruikt worden.

Loopse teven mogen tijdens de lessen niet op de terreinen komen.

Zolang de lessen bezig zijn. mag niemand individueel trainen (op geen enkel terrein).
Zodra alle lessen beëindigd zijn, kan men vrij trainen.

VEEL SUCCES! ! !.

Terug naar boven

7) Overgangsproeven.

De overgangsproeven van de A-groep naar de B-groep en van de B-groep naar de C-groep (brevetgroep) gaan door op de laatste zondag van elke maand en de woensdag die daar op volgt. Ze zullen door 2 instructeurs afgenomen worden. Er moet 50% behaald worden op elke proef en 60% in het totaal.

Bij de overgangsproeven is men verplicht 'het hondenpasje dat wordt uitgereikt bij de overgang van de A naar de B-groep' van zijn hond te tonen aan de instructeurs die de proeven afnemen.

Terug naar boven

8) Zijn honden toegelaten in de kantine?

Honden zijn toegelaten in de kantine, op voorwaarde dat ze aangelijnd zijn en bij hun geleider blijven.

Geleiders die deze voorwaarden overtreden, krijgen de eerste maal een waarschuwing. Bij een tweede overtreding zal de toegang tot de kantine met hond geweigerd worden.

Terug naar boven

9) Gebruik infrastructuur door leden.

De kantine en/of terreinen kunnen enkel gebruikt worden door leden.

De voorwaarden voor het gebruik van de infrastructuur en het verbruik van de drank staan vermeld in het contract, dat door de gebruiker ondertekend wordt.
De gebruiksprijs bedraagt € 100.00.

Het bestuur behoudt steeds het recht om de kantine niet te laten gebruiken. De clubactiviteiten (de vaste trainingen en de clubactiviteiten die jaarlijks vastgelegd worden) hebben voorrang op het gebruik van de kantine en/of terreinen door de leden.

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Hondenschool Parel der kempen
Trainingen Zondag vanaf 10.00 tot 12.00 en Woensdag vanaf 19.00 tot 22.00. Iedereen en alle hondenrassen zijn van harte welkom.